Elektrobębny jako napęd

Rodzaje elektrobebnów (kliknij logo Hard-Met na górze strony)

Cechy i zalety elektrobębnów

Konstrukcja elektrobęnów jest celowo przewidziana do prze­nośników taśmowych.

Całkowita szczelność

Silnik, przekładnia i łożyska są całkowicie zamknięte i uszczelnione wewnątrz stalowego płaszcza, dlatego istnieje małe prawdopodobieństwo awarii w wyniku działania szkodliwych warunków środowiska jak: woda, pył, chemikalia, smary, olej itd.

Oszczędność miejsca

Ponieważ przekładnia, silnik i łożyska zamknięte są wewnątrz płaszcza elektrobębna pozwala to na oszczędność miejsca w stosunku do tradycyjnych napędów. Nie potrzeba dodatkowych elementów jak łańcuchy, pasy, sprzęgła, łożyska, podpory i specjalne prowadnice.

Bezpieczeństwo

Elektrobębny są prawdopodobnie jednym z na­jbardziej bezpiecznych napędów dostępnych na rynku ponieważ silnik jest szczelnie zamknięty, zaś wały ze­wnętrzne nie obracają się. Jedynymi elementami ruchomymi są płaszcz i obudowy łożysk.

Sprawność

Elektrobębny RULMECA mają zazwyczaj znacznie wyższą sprawność z silnika do płaszcza niż napędy kon­wencjonalne, ponieważ mają niższe straty na skutek tarcia i przez co sprawności rzędu 98% mogą być osiągnięte.

Ochrona termiczna

Wszystkie trójfazowe elektrobębny są chronione poprzez ter­miczne wyłączniki ochronne. Ciepłoc­zuły wyłącznik jest wbudowany w uz­wojenia silnika w celu jego ochrony przed przegrzaniem. Bezpiecznik ter­miczny musi być podłączony do nor­malnie zamkniętego obwodu.

Przemiennik częstotliwości

Wszystkie trójfazowe elektrobębny są łatwo sterowalne poprzez przemienniki częstotliwości pracując w zakresie od 15Hz do 65Hz.